Nová generácia rakiet KINETIC

Výhradný dovozca značiek Pro Kennex a Tecnifibre pre SR
Výhradný distribútor športových povrchov Play It pre SR
Autorizovaný predajca výpletov značky Luxilon v SR

PRO SPORT SK s.r.o.
Junácka 6 (Dom športu, prízemie vpravo, č. dv. 128)
831 04 Bratislava

tel.: +421-2-524 944 44
pro-sport@pro-sport.sk