Kontakt

PRO SPORT SK s. r. o.
Junácka 6
831 04 Bratislava
(Dom športu, prízemie vpravo, č. dv. 128)

tel.: +421-2-524 944 44
pro-sport@pro-sport.sk

OTVORENÉ
pondelok – piatok
8.00 – 16.30 hod.

Bratislava a západné Slovensko
0905 394 444 (Ing. Ladislav Ochotnický)
Stredné a východné Slovensko
0915 794 444
Vypletací servis Bratislava
02 5249 4444