Tenis

Čo je systém KINETIC?

Legendárna technológia pri ktorej sa podarilo uskutočniť to čo je cieľom všetkých konštruktérov tenisových rakiet, a to riešiť pozitívne tri základné faktory: silu, kontrolu a komfort zároveň. Súčasne rieši pozitívne aj ochranu lakťa, ramena a zdravia hráča ako takého. Tenisová raketa so systémom Kinetic sa objavila na trhu v r. 1995 a v nemeckom časopise Tennis Magazine bola na základe testov vyhodnotená ako „tenisová raketa roka“. Kinetic systém je technológia zásadná, stále aktuálna (18 rokov na trhu) a hlavne funkčná. Pri konštrukcii tenisovej rakety boli využité všetky svetovo uznávané novinky - ako je kladivový efekt, ultra ľahké a pevné materiály, predĺženie rakety, optimálna šírka rámu a veľkosť hlavy rakety.

Ako funguje systém KINETIC?

Ako funguje systém KINETIC? logo

Praktický efekt systému KINETIC

Praktický efekt systému KINETIC logo

KINETIC preukázateľne zmenšuje bolesti lakťa, ramena alebo zápastia hráča. KINETIC zvačšuje optimálnu plochu úderu (sweet spot) hlavy rakety o 54 % a pohlcuje nebezpečný nárazový šok. KINETIC umožňuje hru zrýchliť, lepšie kontrolovať, a to s menšou námahou a pri menšom opotrebovaní ramena.

KINETIC Q SYSTÉM

KINETIC Q SYSTÉM logo

V roku 2011 firma Pro Kennex predstavila novú radu rakiet Kinetic pod názvem KINETIC Q. Inovovaný systém Q funguje na rovnakom princípe ako štandardný systém Kinetic, kde kinetická energia vytvorená počas náprahu a pri údere do loptičky stabilizuje tenisový rám, výrazne redukuje nárazový šok a vibračné impulsy predávané do ruky tenistu, které môžu zapríčiniť zdravotné problémy ramena. Pri štandardnom ráme rakety Kinetic bol systém Kinetic umiestnený formou pásu s kapsulami kinetickej hmoty takmer v celej hlave rakety, pričom v technológii Kinetic Q sa v hlave rakety nachádzajú 4 generátory s kinetickou hmotou VIDITEĽNE umiestnené v štvorcovej pozícii 8-10 a 2-4. Vytvorená dynamická sila je sústredená do najvýhodnejšej oblasti výpletového lôžka, kde je sila nárazu v priebehu hry najvačšia. Kinetic Q systém zvačšuje optimálny bod úderu (sweet spot) na 54% celkovej hrateľnej plochy v priestore výpletového lôžka. V praxi to znamená, že hru je možné zrýchliť, a to so zlepšenou kontrolou, menšiou námahou a hlavne menším opotrebovaním ramena.

MULTI-MASS KINETIC FOCUS

MULTI-MASS KINETIC FOCUS logo

Zjednodušene: Predstavte si, že raketové výpletové lôžko je nahradené futbalovým ihriskom. Svetlá, reprezentujúce kinetický generátor, sú umiestnené v každom rohu ihriska presne na rovnakých miestach ako kinetický generátor v tenisovej rakete Kinetic Q. Svetelné lúče sú zamerané do centrálneho bodu poľa s jediným účelom: aby bolo celé ihrisko v jasnom svetle. Viacmenej je rovnaká funkcia splnená 4-kvadratnými kinetickými generátormi sily v tenisovej rakete Kinetic Q, kde vytvorená dynamická sila je sústredená do najvýhodnejších oblastí výpletového lôžka, kde je sila nárazu lopty počas hry najväčšia. Toto žiadna iná technológia neposkytuje.

IONIC SYSTÉM

IONIC SYSTÉM logo

V roku 2006 prišla firma Pro Kennex na trh s vylepšenou Kinetic technológiou. Jej podstata spočíva v tom, že drobné oceľové guličky v plastových komôrkach boli nahradené wolframovými časticami (JETRON), ktoré eliminujú elektrostatický náboj vznikajúci trením pôvodnej kinetickej hmoty. Týmto bola dosiahnutá úplná sloboda kinetickej hmoty v komôrkach a maximálne využitý všetok potenciál systému Kinetic. Výrobca - firma Pro Kennex deklaruje vylepšenie účinnosti až o 56%.

SPIRAL TECH CARBON

SPIRAL TECH CARBON logo

Táto špeciálna technológia kombinuje v niekoľkých vrstvách špeciálne upravený Spiral Graphite a High Moduls Graphite (bežne využívaný při výrobe rakiet). Spiral Graphite má excelentnú tlmiacu schopnosť a High Moduls Graphite dodáva natoľko potrebnú silu a kontrolu. V spojení s Nano Epoxy poskytuje tento material jedinčnú silu, pevnosť a maximálnu kontrolu.

C.O.R.E. 1

C.O.R.E. 1 logo

Keď zasiahnete loptu raketou C.O.R.E. 1, každá jednotlivá grafitová trubka v hlave rakety spôsobí samostatnú protichod- nú vibračnú vlnu. Keď sa takéto dve vlny stretnú v drevenom balzovom jadre, pôsobia na seba opačnou silou alebo sa navzájom rušia. Jadro potom prenáša na ruku iba čistý pôvodný pocit. Je to sila bez námahy.